Bratislava

Bratislava

Piatok 1. 12. 2023 - 18.00 hod.

Bratislava (SK)- Primaciálny palác
Primaciálne námestie 2, 811 01 Bratislava, Slovensko